Страници

сряда, 28 декември 2016 г.

Читалище „Умение-2003“ въвежда доброволчески книжкиДоброволчески книжки въвежда от декември 2016 г. Читалище „Умение-2003“. В тях ще се отразява всяко включване на млади хора в доброволчески инициативи с цел признание на техните умения и труд. 
Отпечатването на първите за област Ямбол доброволчески книжки стана възможно по проект „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта. Инициативата на младежките клубове „Доброволческа работилница за идеи и изкуство“ и „БМЧК Умение“ към читалище „Умение-2003“, която беше представена на пресконференция на 28 декември 2016 г., се базира на тяхното убеждение, че насърчаването на доброволчеството е най-доброто решение за социалното включване и личностната мотивация на младите хора в неравностойно положение и тези, които не са в заетост, образование и обучение.